تربیت
Tarbiat.Org

خویشتن پنهان (شرح ده نکته از معرفت نفس)
اصغر طاهرزاده

جلسه چهارم، ـ تن؛ محل ظهور حالات «من»

بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم