تربیت
Tarbiat.Org

بر درگاه دوست(شرح فرازهایی از دعاهای افتتاح، ابوحمزه و مکارم الاخلاق)
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

تبدیل شرور و آفات به خوبى ها و خیرات

«الّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد وَ ابْدِلْنى مِنْ بُغْضَةِ اَهْلِ الشّنانِ الَْمحَبَّةَ»
... خدایا! دشمنى كینه توزان و دشمنان من را به دوستى تبدیل كن؛
«وَ مِنْ حَسَدِ اَهْلِ الْبَغْىِ الْمَوَدَّةَ»
و حسد كسانى را كه به من رشك مى‌برند و موجب مى‌شود كه آنان از حق خودشان تجاوز كنند و بر من ستم روا دارند، به صمیمیّت تبدیل بنما.
«و مِنْ ظِنَّةِ اَهْلِ الصَّلاحِ الثِّقَةَ»
و بدگمانى صالحان نسبت به من را به اعتماد تبدیل كن
«وَ مِنْ عَداوَةِ الاَْدْنَیْنَ الوِلایَةَ»
و عداوت خویشان نزدیك را به دوستى تبدیل بنما.
«ادنین» به معناى خویشان نزدیك است. روابط انسان ها با افراد گوناگون مختلف است؛ ارتباط با خویشان نزدیك، خویشاوندان دور، همسایگان، و... هر كدام روابط خاصى مى‌طلبند.
( صفحه 309)
«وَ مِنْ عُقُوقِ ذَوِى الاَْرحامِ اَلْمَبَرَّةَ»
و رفتار خویشان نزدیك را به حسن رفتار تبدیل بنما.
باید خویشاوندان نزدیك با هم پیوند و ارتباط داشته باشند و این رابطه را قطع ننمایند؛ با همدیگر مهربان باشند و با هم بد رفتارى ننمایند.
«وَ مِنْ خِذلانِ الاَقْرَبینَ النُّصْرَةَ»
و یارى نرساندن خویشان را به یارى مبدّل كن
گاهى انسان به كمك خویشان خود احتیاج پیدا مى‌كند و آنان او را یارى نمى‌رسانند.
«وَ مِن حُبِّ المُدارینَ تَصْحیحَ الْمِقةِ»
كسانى كه در ظاهر اظهار علاقه مى‌كنند، امّا علاقه آنان از صمیم قلب نیست، علاقه ظاهرى آنان را به محبت واقعى تبدیل بنما.
«وَ مِنْ رَدِّ المُلابِسینَ كَرَمَ العِشْرَةِ»
و رفتار كسانى را كه با من ارتباط دارند و پیشنهادات من را ردّ مى‌كنند، به رفتار بزرگوارانه تبدیل بنما.
«وَ مِنْ مَرارَةِ خَوْفِ الظّالِمینَ حَلاوَةَ الاَمَنَةِ»
و تلخى خوف از ظالمین را به شیرینى آسودگى تبدیل بنما.
خدایا! كسانى كه ظالم و ستمگرند و انسان را تهدید مى‌كنند، هر چند تهدید خود را عملى نسازند، ولى خوف و ترسى در دل ما ایجاد مى‌نمایند؛ این خوف و ترس را به آرامش مبدّل فرما.