تربیت
Tarbiat.Org

بر درگاه دوست(شرح فرازهایی از دعاهای افتتاح، ابوحمزه و مکارم الاخلاق)
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

ذكر صلوات براى استجابت دعا

ذكر صلوات بر محمّد و آل محمد نشانه ادب در مقابل پیامبر اكرم (ص) و موجب استجابت دعاست. در بعضى از روایات تصریح شده است كه براى استجابت دعا، آن را با صلوات بر محمّد و آل محمّد آغاز كنید، زیرا صلوات بر محمّد و آل محمّد همواره مستجاب است و خدا كریم تر از آن
( صفحه 278)
است كه دعاى اوّل را مستجاب كند و دعاى دوّم را مستجاب ننماید.(180) و در روایات دیگرى آمده است كه دعایتان را با صلوات شروع و با آن ختم كنید، تا دعاى شما بین دو دعاى مقبول واقع شود و مستجاب گردد، زیرا خدا كریم تر از آن است كه اوّل و آخر دعا را مستجاب كند و وسط آن را مستجاب ننماید.(181)
در این دعاى شریف نیز در ابتداى دعا و در پایان هر چند فرازى از آن، صلوات بر محمّد و آل محمّد ذكر شده است.