تربیت
Tarbiat.Org

از برهان تا عرفان
اصغر طاهرزاده

منابع

1- «اسفار اربعه»، ملاصدرا(ره)
2- «دروس آیت‌الله‌جوادی‌آملی»، شرح مجلدات 5 تا 9 اسفار اربعه
3- «شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا»، سیدجلال‌الدین‌آشتیانی
4- «حركت و زمان»، شهیدمطهری(ره)
5- «اصول فلسفه و روش رئالیسم»، علامه‌طباطبایی(ره)
6- «مفاتیح الغیب»، ملاصدرا
7- «ادله‌ای بر حركت جوهری»، آیت‌الله‌حسن‌زاده‌آملی
8- «نهاد ناآرام جهان»، دكترعبدالكریم‌سروش