تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

ادعیه و اذکار مربوط به مریض و محتصر و میت و قبرستان

بدان که عیان مریض، از مستحبات مؤکده است و لکن مبتلی به درد دندان و درد چشم و قرحه (زخم) را عیادت نمی‏باشد و کسی که به عیادت می‏رود با خود چیزی مانند سیب و به و امثال آن بردارد و به مریض هدیه کند تا به آن استراحت یابد و زود از نزد مریض برخیزد مگر آنکه بیمار نشستن او را خواند و دست بر ذراع (123) او گذارد و برای او دعا کند.