تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

به جهت ایمنی خانه از خراب شدن

بخواند: ان الله یمسک السموات را که در اواخر سوره مبارک فاطر (آیه 41) می‏باشد.