تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

سیزدهم رجب (ولادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام)

روز سیزدهم اول (ایام البیض) است و ثواب بسیار برای روزه این روز و دو روز بعد وارد شده و اگر کسی خواهد عمل ام داود به جا آورد باید امروز روزه بگیرد و در این روز بنا بر مشهور بعد از سی سال از عام الفیل ولادت با سعادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام در میان کعبه معظمه واقع شده است و کیفیت آن چنان است که روزی عباس بن عبدالمطلب با یزید بن قعنب با گروهی از بنی هاشم و جماعتی از قبیله بنی عبدالغری در برابر خانه کعبه نشسته بودن که ناگاه فاطمه بنت اسد به مسجد در آمد در حالیکه حامله بود به حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و نه ماه از حملش گذشته بود پس او را درد زاییدن گرفت آن مخدره در برابر خانه کعبه ایستاد و نظر به جانب آسمان افکند و گفت پروردگارا من ایمان آورده‏ام به تو و به هر پیغمبری و رسولی که فرستاده‏ای و به هر کتابی که نازل گردانیده‏ای و تصدیق کرده‏ام به گفته‏های جدم ابراهیم خلیل علیه السلام که خانه کعبه بنا کرده اوست پس درخواست می‏کنم از تو به حق این خانه و به حق آن کسی که این خانه را بنا کرده است و به حق این فرزندی که در شکم من است و با من سخن می‏گوید و به سخن گفت خود مونس من گردیده است و یقین دارم که او یکی از آیات جلال و عظمت توست که آسان کنی بر من ولادت او را عباس و یزید بن قعنب گفتند که چون حضرت فاطمه از این دعا فارغ شد دیدیم که دیوار خانه کعبه شکافته شد و فاطمه از آن موضع داخل خانه شد و از دیدهای ما پنهان گردید و شکاف دیوار به هم پیوست به اذن خدا، پس ما خواستیم که در خانه را بگشاییم چندان که سعی کردیم در خانه گشوده نشد دانستیم که این امر، از جانب خدا واقع شده است. و فاطمه سه روز در اندرون کعبه ماند، اهل مکه در کوچه و بازارها و زنها در خانه‏های این واقعه را نقل می‏کردند و تعجب می‏نمودند تا روز چهارم رسید دوباره همان محل از دیوار خانه شکافته شد و فاطمه بیرون آمد در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام در دست او بود و می‏گفت: ای گروه مردم به درستی که حق تعالی مرا برگزیده از میان خلق خود و فضیلت داد مرا بر زنان برگزیده که پیش از من بوده‏اند، زیرا که حق تعالی برگزید آسیه دختر مزاحم را و او خدا را پنهانی عبادت کرد، در مکانی که عبادت خدا در آن جا سزاوار نبود مگر در حال ضرورت، یعنی خانه فرعون و برگزید مریم دختر عمران را ولادت عیسی را بر او آسان گردانید و در بیابان درخت خشک را جنبانید و رطب تازه از برای او، از آن درخت فرو ریخت و حق تعالی مرا بر هر دو نفر آنها برتری داد و همچنین بر تمام زنان عالم که پیش از من گذشته‏اند، زیرا که من فرزندی آورده‏ام در میان خانه برگزیده او و سه روز در آن خانه، محترم ماندم و میوه‏های و طعامهای بهشتی تناول نمودم.
و بالجمله ولادت به این کیفیت و فضیلت، از خصائص آن حضرت است. زیرا که متولد نشد مولودی در روز جمعه، (سید ایام) در ماه رجب (شهر الله الحرام) در خانه کعبه (بیت الله الحرام) به جز امیرالمؤمنین علیه السلام، ابوالائمه الکرام (علیه و علی اولاد افضل التحیه و الآف اسلام)
هذه من علاهه احدی المعالی - و علی هذه فقس ما سواها
(یعنی: این، یکی از فضایل فراوانی است که او دارد و بر همین یک فضیلت مقایسه کن ما بقی فضائل و درجات عالیش را)
ای سنایی به قوت ایمان - مدح حیدر بگو پس از عثمان
با مدیحش مدایح مطلق - زهق الباطل است و جاء الحق
در پس پرده آنچه بود آمد - (اسدالله) در وجود آمد
فقیر گوید:
که چون این روز، روز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است مناسب است که چند شعر دیگر از حکیم سنایی که در منقبت آن حضرت ذکر کنم و هدیه دوستان نمایم.
سنایی رحمت الله گفته است:
هم نبی را وصی و هم داماد - جان پیغمبر از جمالش شاد
نایب مصطفی به روز غدیر - کرده در شرع خود مر او را، میر
خوانده در دین و ملک، مختارش - هم در علم و هم علمدارش
بهر او گفت مصطفی به اله - کی خداوند وال من والاه
کدخدای زمانه، چاکر او - خواجه روزگار قنبر او
آنکه تن دشمن است و یزدان دوست - و آنکه و الراسخون فی العلم، اوست
مرتضایی که کرده یزدانش - همره جان مصطفی جانش
هر دو یک قبله و خردشان دو - هر دو یک روح کالبدشان دو
دو رنده چه اختر گردون - دو برابر چو موسی و هارون
هر دو یک در ز یک صدف بودند - هر دو پیرایه شرف بودند
تا نه بگشاد علم حیدر در - ندهد سنت پیمبر، بر
مهر و کینش دلیل منبر و دار - حلم و خشمش نشان جنت و نار
عقد او با بتول در سلوی - بود در زیر سایه طوبی
تنگ از آن شد بر او جهان سترگ - که جهان تنگ بود و مرد بزرگ