تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز هیجدهم:

روز (عید غدیر) و عید آل محمد علیه‏السلام و عظیم‏ترین اعیاد است و روایت است که از حضرت صادق علیه‏السلام پرسیدند که آیا مسلمین را غیر از جمله واضحی (عید قربان) و فطر عیدی هست؟ فرمود: بلی عیدی است که از همه حرمتش بیشتر است. راوی گفت: آن کدام عید است؟ فرمود: که آن روزی است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام را به خلافت خود منصوب کرد و فرمود که: هر که من مولی و آقای او یم پس علی مولی و آقا و پیشوای اوست و آن روز هیجدهم ذی الحجه است. راوی سوال کرد که چه عملی در آن روز باید انجام داد؟ فرمود: باید روزه بدارید و عبادت کنید و محمد و آل محمد علیه‏السلام را یاد نمائید و برایشان صلوات بفرستید و وصیت کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علیه‏السلام را که این روز را عید گرداند هر پیامبری وصی خود را وصیت کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علیه‏السلام را که این روز را عید گرداند هر پیامبری وصی خود را وصیت می‏کرد که این روز را عید قرار دهد. و در حدیث ابن ابی نصر بزنطی است از حضرت رضا علیه‏السلام که فرمود: ای پسر ابی نصر هر کجا که باشی، سعی کن نزد قبر مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه‏السلام حاضر شوی، به یقین که خدا در این روز می‏آمرزد از هر مرد مؤمن و زن مؤمنه گناه شصت ساله ایشان را و در این روز آزاد می‏کند از آتش جهنم دو برابر آنچه آزاد کرده است از ماه رمضان و شب قدر و شب فطر، و یک درهم که در این روز به برادران مؤمن بدهی برابر است با هزار درهم که در اوقات دیگر بدهی و احسان کن در این روز به برادران مؤمن خود و شاگردان هر مرد مؤمن و زن هر روز ده مرتبه ملائکه با ایشان مصاحفه کنند.
و به طور خلاصه، اعمال این روز مبارک چند چیز است:
1 - روزه، که کفاره شصت سال گناه است.
2 - غسل است.
3 - زیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه‏السلام است و سزاوار است که انسان هر جا که باشد سعی کند خود را به قبر مطهر آن حضرت برساند و از برای آن جناب در این سه روز زیارت مخصوص نقل شده که یکی از آنها زیارت معروف به (امین الله) است که از نزدیک و دور خوانده می‏شود و آن از زیارات جامعه مطلقه است.
4 - بخواند تعویذی را که سید بن طاووس از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت کرده است.
5 - دو رکعت نماز به جا آورد و به سجده رود و صد مرتبه شکر خدا کند و سپس سر از سجده بردارد و بخواند: اللهم انی اسئلک بان لک الحمد... و بهتر آن که این نماز را نزدیک به زوال (ظهر) گذارد و در رکعت اول قدر و در رکعت دوم توحید بخواند.
6 - دو رکعت نماز به جا آورد نیم ساعت پیش از زوال (ظهر) و در هر رکعت بعد از حمد هر یک از توحید و قدر و آیه الکرسی را ده مرتبه بخواند که برابر است با صد هزار حج و صد هزار عمره و باعث برآورده شدن حوائج است و بهتر است که بعد از نماز این دعا را بخواند: ربنا اننا سمعناً منادیاً....
7 - بخواند دعای ندبه را.
8 - بخواند دعای: اللهم انی اسئلک بحق محمد نبیک و علی ولیک... و اگر بتواند بخواند دعاهای مبسوط را که سید (بن طاووس) روایت کرده است.
9 - آن که چون مؤمنی را ملاقات کند این تهیت را بگوید: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه امیرالمومنین و الائمه علیه‏السلام‏.
و نیز بخواند دعای: الحمدلله الذی اکرمنا بهذا الیوم...
و بدان که در این روز شریف از برای پوشیدن لباسهای نیکو و زینت کردن و شادی کردن و شاد نمودن شیعیان امیرالمؤمنین علیه‏السلام و عفو از تقصیرات ایشان و توسعه بر عیال و اطعام مؤمنان و افطار دادن روزه داران و مصافحه با مؤمنین و رفتن به زیارت ایشان و تبسم کردن بر رویشان و شکر الهی به جا آوردن به جهت نعمت بزرگ ولایت و صلوات بسیار فرستادن و عبادت و طاعات را زیاد نمودن، برای هر یک فضیلتی عظیم است و یک درهم که کسی در این روز به برادر مؤمن خود بدهد با هزار درهم در غیر این روز برابر است و طعام دادن به مومنی در این روز مثل طعام دادن به تمام پیامبران و صدیقان است و این روز روز قبولی اعمال شیعیان و روز بر طرف شدن غمهای ایشان است و روزی است که حضرت موسی علیه‏السلام بر ساحران پیروز شده و خداوند آتش را بر ابراهیم خلیل علیه‏السلام سرد و سلامت کرده و موسی علیه‏السلام یوشع بن نوان را وصی خود گرداندی و عیسی علیه‏السلام شمعون الصفا را وصی خود قرار داده، و سلیمان علیه‏السلام پیروان خود را بر جانشینی آصف بن برخیا شاهد گرفته و رسول خدا صلی الله علیه و آله در بین اصحاب خود برادری افکنده است. و در این روز نیز در سال 35 هجری قمری مردم با امیرالمومنین علیه‏السلام برای خلافت بعد از عثمان، بیعت کردند.