تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز اول:

در این روز بخواند دعایی را که سید بن طاووس در اقبال ذکر کرده: اللهم انت الله..