تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

حرز دیگر:

روایت شده که منصور، حضرت صادق علیه‏السلام را خواست، به جهت آنکه به به آن حضرت آسیبی برساند، آن جناب این دعا را قرائت نمود، منصور غضبش تسکین یافت: یا عدتی عند شدتی و یا غوثی عند کربتی احر سنی بعینک التی لا تنام و اکنفنی بر کنک الذی لایرام .
و نیز دعای حضرت موسی بن عمران علیه‏السلام، در وقت ملاقات فرعون: اللهم انی ادرء بک فی نحره و استعین بک علیه فاکفنی شره . روایت شده است که حضرت صادق علیه‏السلام فرمودند که (این دعای ما اهل بیت است که در نزد ظالم می‏خوانیم.
و نیز به جهت شر ظالم: از حضرت موسی بن جعفر علیه‏السلام روایت شده که بین خود و آن ظالم، سوره قل هو الله احد را به چهار طرف خود بخواند.
ایضا به جهت وارد شدن بر سلطان وارد شده که بگوید: خیرک بین عینیک و شرک تحت قدمیک و انا استعین الله علیک . جامع این اذکار، گوید: که خوب است که این دعا را وقتی بخواند که چشمش بر سلطان ظالم افتد.
برای خلاصی از زندان: مکرر بخواند یا ولی فی نعمتی و یا صاحبی فی وحدتی و یا عدتی فی کربتی .