تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز بیست و هفتم:

در این روز در سال 132 مروان حمار به قتل رسیده و دولت آل مروان (بنی امیه) منقرض گردید و در این روز در سال 212 به روایت شیخین ولادت با سعادت حضرت هادی (55) واقع شده است و روز سرور و روزه گرفتن و نماز شکر (به جا آوردن) و صدقات است.