تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

و اجتناب از چیزهای که موجب فقر است:

مانند 1 - گذاشتن تار عنکوبت و خاکروبه در خانه. 2 - بول کردن در گرمابه 3 - خوردن در حال جنابت و در حال خوابیده 4 - خلال کردن با چوب گز بلکه به هر چوبی 5 - ایستاده شانه کردن و به شانه شکسته کردن 6 - به قلم گره دار چیزی نوشتن 7 - قطع رحم نمودن. 8 - خوابیدن در بین طلوعین. 9 - اعتیاد به کذب 10 - کثرت استماع غنا. 11 - رد کردن مرد سائل در شب 12 - قسم دروغ خوردن 13 - سوزانیدن پوست پیاز و سیر 14 - نشستن و تکیه کردن بر درگاه (چهار چوب) در 15 - جاروب کردن در شب
16 - جاروب نمودن با لباس 17 - وضو گرفتن و شستن اعضاء بدن در موضع استجاء 18 - خشک کردن تری بدن را به آستین لباس و دامن.
19 - کاسه و ظرف را نشسته گذاشتن. 20 - باز گذاشتن در ظروف آب
21 - استخفاف به نماز 22 - صبح زود به بازار رفتن و دیر بیرون آمدن.
24 - نانهای گدایان را خریدن. 25 - بر اولاد لعن کردن. 26 - لباس را در بدن دوختن. 27 - چراغ را به نفس خاموش کردن. 28 - ریزه‏های نان را بی اعتنایی کردن و حقیر شمردن. 29 - بر مشایخ مقدم شدن. 30 - والا دین را بنام صدا زدن و دعای بد در حق آنها نمودن. 31 - نشسته متعمم شدن.
32 - ایستاده زیر جامه، پوشیدن. 33 - و بخل و اسراف و کسالت و سستی در امور نمودن و غیر اینها.
و نیز نافع است برای دفع فقر و ترقی در کارها و قضاء دین این ذکری که حضرت صادق علیه‏السلام تعلیم عبدالله بن سنان فرموده و آن چنین است که بعد از نماز فجر می‏خوانی: توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمد لله الذی لم یتخذ ولداً و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیراً. و پس از آن می‏گویی: اللهم انی اعوذ بک من البوس و الفقر و من غلبه الدین و السقم و اسئلک ان تعیننی علی اداء حقک الیک والی الناس .
و روایت شده است که برای بیماری و تنگدستی، بعد از هر نماز فریضه می‏خوانی: توکلت علی الحی... تا تکبیراً و از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مرویست که هیچ شدتی مرا روی نداد مگر آنکه جبرئیل برای من متمثل شد و گفت این دعا را بخوان و در احادیث بسیار وارد شده است که برای وساوس سینه و قرض و پریشانی مکرر آنرا باید خواند، و در بعضی از روایات اولش لا حول و قوه الا بالله است و بعد از لم یتخذ صاحبه و لا ولداً است.
برای قضاء دین استغفار زیاد و خواندن سوره قدر وارد شده است و نیز مکرر بخواند: یا ذالجلال و الاکرام بحرمه و جهک الکریم اقض عنی دینی و دینی و نیز جهت قضاء دین بخواند (آیه 26 سوره آل عمران را) قل اللهم مالک الملک تا بغیر حساب. پس بگوید: یا رحمن الدنیا و الاخره و رحیمهما تعطی منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء اقض عنی دینی و این دعائی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله تعلیم معاذین جبل فرموده است. و نیز از امیرالمؤمنین منقول است که شکایت کرد بخدمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از قرض فرمود، بخوان، اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک . که اگر به اندازه کوه صبیر که بزرگترین کوه یمن است قرض داشته باشی اداء خواهد شد.
شیخ بهائی - زید بهائه - این روایت را حدیث شانزدهم کتاب اربعین قرار داده، و ذیل آن فرموده است وقتی قرض من زیادتر از هزار و پانصد مثقال طلا شد و چیزی هم نداشتم که در قبال آن بپردازم و طلبکاران نیز طلب خود را در خواست می‏کردند به ناچار به این دعا پناه بردم و مدتی به آن مداومت کردم، بدین روش که روزها بعد از نماز صبح آن را مکرر می‏خواندم و گاهی بعد از نمازهای دیگر نیز می‏خواندم به اندک زمانی به برکت مواظبت بر این دعا قرض من از جائی که هیچ فکرش را نمی‏کردم، ادا شد.