تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

شب هیجدهم (ماه ذی الحجه)

شب عید غدیر و شب با شرافتی است.سید (54)در اقبال دوازده رکعت نماز به یک سلام به کیفیت مخصوص و نیز یک دعا برای این شب نقل کرده است.