تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز اول:

در این روز دعائی را که سید در اقبال ذکر کرده است بخواند: اللهم یا الله انت الدائم القائم . و سید روایت کرده که در هر وقت از این ماه که بخواهد، چهار رکعت نماز به دو سلام بجا آورد و در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آیه الکرسی و 25 مرتبه انا انزلناه و در رکعت دوم حمد و تکاثر و 25 مرتبه توحید و در رکعت سوم حمد و جحد و 25 مرتبه فلق و در رکعت چهارم حمد و نصر و 25 مرتبه سوره ناس را بخواند و بعد از سلام از رکعت چهارم هفتاد مرتبه تسبیحات اربع و هفتاد مرتبه صلوات و سه مرتبه: اللهم اغفر للمومنین و المومنات. بگوید پس سر به سجده گذارد و سه مرتبه بگوید: یا حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا الله یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین پس حاجت خود را بخواهد پس هر کس این عمل را بجا آورد خدا او را و مال و اهل و اولاد و دین و دنیای او را تا سال آینده حفظ کند و اگر در آن سال بمیرد بر شهادت بمیرد یعنی ثواب شهیدان را داشته باشد.