تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

باب ششم در اعمال ماه ذی الحجه است:

بدان که این ماه از ماههای شریفه است و وقتی که این ماه می‏آمد صلحای صحابه و تابعین اهتمام عظیم در عبادت می‏کردند و دهه اول آن ایامش، ایام معلومات و در نهایت فضیلت و برکت است و از رسول خدا صلی الله علیه و آله مرویست که عمل خیر و عبادت در هیچ ایامی نزد حق تعالی محبوب‏تر از این دهه نیست و از برای دهه چند عمل است:
1 - روزه گرفتن نه روز از اول این دهه که ثواب روزه تمام عمر دارد.
2 - خواندن دو رکعت نماز در بین نماز مغرب و عشاء در تمام شبهای این دهه به این صورت که در هر رکعت بعد از حمد یک مرتبه توحید و سپس آیهو واعدنا موسی را بخواند تا با ثواب حاجیان شریک شود.
3 - از روز اول تا روز عرفه بعد از نماز صبح پیش از مغرب این دعای صادقی (امام صادق) را بخواند اللهم هذه الایام التی فضلتها...
4 - در هر روز از دهه بخواند پنج دعایی را که جبرئیل برای حضرت عیسی علیه‏السلام هدیه آورده است. 5 - بخواند تهلیلات علویه را و اگر روز ده مرتبه بخواند بهتر است. (51)