تربیت
Tarbiat.Org

دستور العمل و مرواریدهای درخشان
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تعویذ درد سر و درد گوش:

از حضرت باقر العلوم علیه‏السلام مرویست که جهت تسکین درد سر، سر را مسح کند و هفت مرتبه بگوید: اعوذ بالله الذی سکن له ما فی البر و البحر و ما فی السموات و الارض و هو السمیع العلیم . و خواندن این دعا هفت مرتبه برای درد گوش نیز از حضرت صادق علیه‏السلام نقل شده است.
و نیز از آن حضرت وارد شده که قدری پنیر بسیار کهنه را، نرم بکوب و با شیر مخلوط کن و بر روی آتش، گرم و نرم کن و چند قطره در گوشی که درد می‏کند بریز.