تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد5
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 124

آیه و ترجمه

وَ إِذَا جَاءَتْهُمْ ءَایَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتی نُؤْتی مِثْلَ مَا أُوتیَ رُسلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْث یجْعَلُ رِسالَتَهُ سیُصِیب الَّذِینَ أَجْرَمُوا صغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَ عَذَابٌ شدِیدُ بِمَا کانُوا یَمْکُرُونَ(124)

ترجمه :

124 - و هنگامی که آیهای برای آنها بیاید می گویند ما هرگز ایمان نمی آوریم مگر اینکه همانند چیزی که به پیامبران خدا داده شده است به ما هم داده شود، خداوند آگاهتر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد به زودی کسانی که مرتکب گناه شدند (و برای حفظ موقعیت خود مردم را از راه حق منحرف ساختند) گرفتار حقارت در پیشگاه خدا و عذاب شدید در مقابل مکر (و فریب و نیرنگی ) که داشتندمی شوند

@@تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 430@@@