تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد5
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 66 - 67

آیه و ترجمه

وَ کَذَّب بِهِ قَوْمُک وَ هُوَ الْحَقُّ قُل لَّست عَلَیْکُم بِوَکِیلٍ(66)

لِّکلِّ نَبَإٍ مُّستَقَرُّ وَ سوْف تَعْلَمُونَ(67)

ترجمه :

66- قوم و جمعیت تو آن را تکذیب و انکار کردند در حالی که حق است، (به آنها) بگو من مسئول (قبول و ایمان آوردن ) شما نیستم (وظیفه من تنها ابلاغ رسالت است نه اجبار شما بر ایمان ).

67 - هر خبری (که خداوند به شما داده سرانجام ) قرار گاهی دارد (و در موعد خود انجام می گیرد) و به زودی خواهید دانست .

@@تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 286@@@
تفسیر:

این دو آیه در حقیقت تکمیل بحثی است که در پیرامون دعوت به سوی خدا و معاد و حقایق اسلام و ترس از مجازات الهی در آیات پیشین گذشت . نخست می گوید: قوم و جمعیت تو یعنی قریش و مردم مکه تعلیمات تو را تکذیب کردند در حالی که همه حق است، و دلائل گوناگونی از طریق عقل و فطرت و حس آنها را تایید می کند (و کذب به قومک و هو الحق ).**ضمیر (به) را بعضی به قرآن برگردانیده اند و بعضی به خصوص عذاب که در آیه قبل بود ولی ظاهر این است که به همه اینها و تمام تعلیمات پیامبر (ص) که مورد تکذیب و انکار دشمنان پیغمبر بود برمی گردد و جمله آخر آیه نیز گواه بر این معنی است***

بنابراین تکذیب و انکار آنان از اهمیت این حقایق نمی کاهد، هر چند مخالفان و منکران زیاد باشند.

سپس دستور می دهد که به آنها بگو وظیفه من تنها ابلاغ رسالت است، و من ضامن قبول شما نیستم (قل لست علیکم بوکیل ).

از آیات متعددی که این تعبیر و مانند آن در آنها آمده است (مانند 107 - انعام و 108 - یونس و 41 - زمر و 6 - شوری ) استفاده می شود که منظور از وکیل در این موارد کسی است که مسؤل هدایت عملی و ضامن دیگران بوده باشد، به این ترتیب پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به آنها اعلام می کند که این شما هستید که باید تصمیم نهائی را در مورد قبول و یا رد حقیقت بگیرید، و هدایت را بپذیرید من تنها مامور ابلاغ رسالت و دعوت الهی هستم .

در آیه بعد با یک جمله کوتاه و پر معنی آنها را هشدار می دهد، و به دقت کردن در انتخاب راه صحیح دعوت میکند، و می گوید: هر خبری که خدا و

@@تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 287@@@
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به شما داده سرانجام در این جهان یا جهان دیگر قرار گاهی دارد، و بالاخره در موعد مقرر انجام خواهد یافت، و به زودی با خبر خواهید شد (لکل نبا مستقر و سوف تعلمون ).**(مستقر) ممکن است مصدر میمی باشد و به معنی استقرار و یا زمان و مکان باشد به معنی محل استقرار در صورت اول خبر از اصل تحقق وعده های الهی می دهد و در صورت دوم خبر از زمان و مکان این وعده ها است***