تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد5
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

سؤال :

ممکن است گفته شود زندگانی ابدی تنها برای مؤمنان مصداق رحمت است ولی برای غیر آنها جز زحمت و بدبختی چیز دیگری نخواهد بود.

@@تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 167@@@