تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد5
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 111

آیه و ترجمه

وَ لَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَیهِمُ الْمَلَئکةَ وَ کلَّمَهُمُ المَْوْتی وَ حَشرْنَا عَلَیهِمْ کلَّ شیْءٍ قُبُلاً مَّا کانُوا لِیُؤْمِنُوا إِلا أَن یَشاءَ اللَّهُ وَ لَکِنَّ أَکثرَهُمْ یجْهَلُونَ(111)

ترجمه :

111 - و اگر ما فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم، و مردگان با آنها سخن می گفتند، و همه چیز را در برابر آنها جمع می نمودیم هرگز ایمان نمی آوردند، مگر آنکه خدا بخواهد ولی بیشتر آنها نمی دانند.

تفسیر: