تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد5
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

تضاد بی دلیل

در تفسیر ((المیزان )) از تفسیر ((در المنثور)) از جمعی از دانشمندان عامه نقل شده : که شخصی به نام ابو الاحوص میگوید خدمت پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) رسیدم در حالی که لباس کهنه و مندرسی بر تن داشتم پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود: مال و ثروتی داری، گفتم : آری فرمود: چه نوع مال ؟

گفتم : همه گونه مال در اختیار دارم، شتر، گوسفند، اسب، و مانند اینها پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود: هنگامی که خدا به تو چیزی داد باید آثار آن را در تو ببیند (نه اینکه ثروت خود را کنار بگذاری و همانند مسکینان زندگی کنی ).

سپس فرمود: آیا بچه شترهای تو گوش دریده متولد می شوند یا با گوشهای سالم، گفتم : مسلما با گوش سالم، مگر ممکن است شتر، نوزاد گوش دریده بیاورد؟! فرمود: پس لابد خودت تیغ به دست گرفته گوشهای یکعده از آنها را شکاف میدهی و میگوئی این ((بحر)) است و گوشهای بعضی دیگر را پاره کرده و میگوئی این ((صرم )) است ؟ گفتم آری چنین کار را میکنم، فرمود: هرگز چنین کاری مکن هر چه خدا به تو داده است برای تو حلال است، سپس تلاوت فرمود: ما جعل الله من بحیرة و لا سائبة و لا وصیلة و لا حام .**المیزان جلد 6 صفحه 172***

از این روایت استفاده می شود که آنها قسمتی از اموال خود را معطل و بی مصرف نگاه میداشتند، ولی بجای آن صرفه جوئی کرده، لباسهای کهنه و مندرس در تن می پوشیدند و این یک تضاد بیدلیل بود.

@@تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 108@@@