تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد5
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

مقدمه

از سوره های مکی و دارای 165 آیه می باشد

@@تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 143@@@