تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد5
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 95 - 96

آیه و ترجمه

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الحَْب وَ النَّوَی یخْرِجُ الحَْیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ مخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیِّ ذَلِکُمُ اللَّهُ فَأَنی تُؤْفَکُونَ(95)

فَالِقُ الاصبَاح وَ جَعَلَ الَّیْلَ سکَناً وَ الشمْس وَ الْقَمَرَ حُسبَاناً ذَلِک تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ(96)

ترجمه :

95 - خداوند شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده خارج میسازد و مرده را از زنده، این است خدای شما پس چگونه از حق منحرف میشوید؟

96 - او شکافنده صبح است و شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده است، این اندازهگیری خداوند توانای دانا است .

تفسیر: