تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد20
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

3 - اصحاب صفه چه کسانی بودند

کسانی که امروز به زیارت مسجد النبی (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در مدینه می روند در کنار مسجد و نزدیک قبر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) محلی را می بینند که از زمین کمی بلندتر است و اطراف آن را با حائل مختصری از بقیه مسجد به طرز زیبا و دلپذیری جدا کرده اند بسیاری آن محل را برای انجام نماز و تلاوت قرآن انتخاب می کنند.

این محل یاد آور صفه و سکوی سرپوشیده ای است که برای جمعی از غرباء که اسلام را پذیرا شده بودند و جائی نداشتند از سوی پیغمبر آماده شده بود.**(صفه) (بر وزن غصه) در لغت به معنی اطاق تابستانی است که با شاخه نخل پوشیده شده باشد.***

توضیح اینکه: نخستین فرد غریبی که اسلام را پذیرفت و جائی در مدینه نداشت جوانی از اهل یمامه بنام ((جویبر )) بود که داستان ازدواج پر سر و صدایش

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 448@@@

با ((دلفا )) در تاریخ اسلام از جالبترین صحنه های مبارزه با فاصله های طبقاتی است.

چون ((جویبر )) جائی برای استراحت و سکنی نداشت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به او اجازه داد شبها در مسجد بخوابد، بعدا که مسلمانان غریب فزونی یافتند، و همگی در مسجد سکنی گزیده بودند، و این امر وضع مسجد را از هر جهت دچار اختلال می کرد، دستور داده شد که همه آنها را به خارج مسجد ببرند، و مسجد از هر نظر پاک و پاکیزه شود، و تمام درهائی که از خانه های اصحاب به سوی مسجد گشوده می شد به فرمان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بسته شد جز در خانه علی و فاطمه زهرا (سلام الله علیهما ).

در این هنگام پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور داد محلی را با شاخه درختان خرما مسقف کنند، و غربا و فقیران مسلمین در آنجا سکنی گزینند و خود پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) شخصا از آنها سرکشی می کرد، و نان و خرما و مواد غذائی دیگر برای آنها می برد و مسلمانان دیگر نیز مراقب آنها بودند، و از طریق زکاة و انفاقهای دیگری به آنها کمک می کردند.

آنها در جنگهای اسلامی شرکت می کردند و مخلصانه جهاد می نمودند، بعضی از آیات قرآن در فضیلت آنها و صفا و پاکی و قداستشان وارد شده است آنها به خاطر سکونت در آن ((صفه )) به ((اصحاب الصفه )) نامیده شده اند.@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 449@@@