تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد20
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2 - تفویض کار به خدا

درباره اهمیت واگذاری کار خویش به خدا و توکل بر پروردگار همین بس که در حدیثی از امیر مؤمنان علی (علیه السلام ) آمده است: الایمان له اربعة ارکان التوکل علی الله و تفویض الامر الی الله عز و جل و الرضا بقضاء الله و التسلیم لامر الله: ایمان چهار رکن دارد: توکل بر خدا، واگذاری کار خویش به او و راضی بودن به قضای الهی و تسلیم در برابر فرمان خداوند.**بحار جلد 68 صفحه 341.***

امام صادق (علیه السلام ) فرمود: ((المفوض امره الی الله فی راحة الابد، و العیش الدائم الرغد، و المفوض حقا هو العالی عن کل همة دون الله: ((کسی که کار خود را به خدا واگذارد در راحت ابدی و زندگی جاودانه پر برکت است، و کسی که حقیقتا کار خود را به خدا واگذارد برتر از آن است که به غیر او بیندیشد )).**سفینة البحار جلد 2 صفحه 387 ماده (فوض ).***

((تفویض )) چنانکه راغب در مفردات می گوید: به معنی ((رد کردن )).

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 118@@@

است، بنابر این ((تفویض امر به خدا )) به معنی واگذار نمودن کار خویش به او است، نه به این معنی که انسان دست از تلاش و کوشش ‍ بردارد که این بطور مسلم تحریفی است در معنی ((تفویض )) بلکه به این معنی است که نهایت کوشش و تلاش و جهاد را به کار گیرد، و هنگامی که در برابر موانع سخت قرار گرفت وحشت نکند دستپاچه نشود و دلسرد نگردد بلکه کار خود را به خدا واگذارد، و با عزمی راسخ به جهاد و تلاش ادامه دهد

((تفویض )) گرچه از نظر مفهوم با ((توکل )) شباهت زیادی دارد ولی مرحله ای برتر از آن است، چرا که ((حقیقت توکل )) خدا را وکیل خویش دانستن است، ولی تفویض مفهومش واگذاری مطلق به او است، زیرا بسیار می شود که انسان وکیلی انتخاب می کند ولی به نظارت خویش نیز ادامه می دهد، اما در مقام تفویض هیچ نظری از خود ندارد.