تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد20
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

فضیلت تلاوت این سوره

در روایات اسلامی که از پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و ائمه اهلبیت (علیهمالسلام ) نقل شده فضائل بسیاری برای همه سوره های حم عموما و سوره مؤمن خصوصا وارد شده است.

در قسمت اول از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نقل شده که فرمود: الحوامیم تاج القرآن: ((سوره های (هفتگانه ) حم تاج قرآن است ))!.**مجمع البیان آغاز سوره مؤمن (در بعضی از نسخ (تاج ) و در بعضی از نسخ (دیباج ) آمده است.***

((ابن عباس )) نیز سخنی دارد که احتمالا آن را از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) یا علی (علیه السلام ) شنیده، می گوید: لکل شیء لباب و لباب القرآن الحوامیم: ((هر چیزی مغزی دارد و مغز قرآن سوره های حامیم است )).**همان***

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم:((الحوامیم ریحان القرآن، فاحمدوا الله و اشکروه، بحفظها و تلاوتها، و ان العبد لیقوم یقراالحوامیم فیخرج من فیه اطیب من المسک الاذفر و العنبر و ان الله لیرحم تالیها و قارئها، و یرحم جیرانه و اصدقائه و معارفه و کل حمیم او قریب له، و انه فی القیامة یستغفر له العرش و الکرسی و ملائکة الله المقربون:

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 6@@@

((سوره های حامیم گلهای قرآن است، خدا را سپاس گوئید و با حفظ و تلاوت این سوره ها او را شکر گذارید، هر بنده ای که از خواب برخیزد و سوره های حامیم بخواند از دهانش (در قیامت ) بوی عطر دل انگیزی بهتر از مشک و عنبر خارج می شود، و خداوند خواننده این سوره ها را رحمت می کند و نیز همسایگان و دوستان و آشنایان و تمام یاران نزدیک و دور او را مشمول رحمت خویش قرار می دهد، و در قیامت عرش و کرسی و فرشتگان مقرب خدا برای او استغفار می کنند.**همان مدرک.***

در حدیث دیگری از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می خوانیم: الحوامیم سبع و ابواب جهنم سبع، تجیء کل حامیم منها فتقف علی باب من هذه الابواب تقول اللهم لا تدخل من هذا الباب من کان یومن بی و یقرانی سوره های حامیم هفت سوره اند و درهای جهنم نیز هفت در است، هر یک از حامیمها می آید و در مقابل یکی از این درها می ایستد و می گوید خداوندا کسی را که به من ایمان آورده و مرا خوانده از این در وارد مکن!.**(بیهقی ) طبق نقل (روح المعانی ) جلد 24 صفحه 36.***

و در قسمت دوم در حدیثی از پیامبر می خوانیم: من قرء سوره حامیم المومن لم یبق تجیء کل حامیم منها فتقف علی باب من هذه الابواب تقول اللهم لا تدخل من هذا الباب من کان یومن بی و یقرانی روح نبی و لا صدیق و لا مؤمن الا صلوا علیه و استغفروا له: ((هر کس سوره حامیم مؤمن را بخواند همه ارواح انبیا و صدیقان و مؤمنان بر او درود می فرستند و برای او استغفار می کنند )).**همان***

روشن است این فضائل بزرگ پیوندی با آن محتوای برجسته دارد، محتوائی که هر گاه در زندگی انسان در بعد اعتقادی و عملی او پیاده شود بدون

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 7@@@

شک مستحق این فضائل عظیم است، و اگر در این روایات سخن از تلاوت به میان آمده، منظور تلاوتی است که مقدمه ای برای ایمان و عمل باشد.

تعبیر پر معنی که در یکی از روایات نبوی وارد شده و می گوید هر کس ‍ ((حم )) را بخواند و به آن ایمان داشته باشد، شاهد گویای این گفتار است.

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 8@@@