تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد20
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

پایان سوره مؤمن

شب 27 محرم الحرام 1405

مطابق اول آبان 1363

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 201@@@