تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد20
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

فضیلت تلاوت این سوره

در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام می خوانیم: من قرا ((حم السجدة )) اعطی بکل حرف منها عشر حسنات: هر کس که ((حم سجده )) را بخواند خداوند به تعداد هر حرفی از آن ده حسنه به او عطا می کند )).**مجمع البیان آغاز سوره حم سجده (جلد 9 صفحه 2 ).***

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) آمده است: من قرا ((حم السجدة )) کانت له نورا یوم القیامة مد بصره، و سرورا، و عاش ‍ فی هذه الدنیا مغبوطا محمودا: ((کسی که ((حم سجده )) را تلاوت کند این سوره در قیامت نوری در برابر او می شود تا آنجا که چشمش کار می کند، و مایه سرور و خوشحالی او خواهد بود، و در این دنیا نیز مقامی شایسته پیدا می کند که مایه غبطه دیگران می شود )).**همان***

در حدیث دیگری از ((بیهقی )) نقل شده که ((خلیل بن مره )) می گوید: پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) هیچ شب به خواب نمیرفت مگر اینکه سوره ((تبارک )) و ((حم سجده )) را می خواند.**(روح المعانی ) جلد 24 صفحه 84.***

مسلم است آیات بیدار کننده این سوره با آنهمه مواعظ روشنی بخش، و آن معارف غنی و پرمایه، در صورتی که با تلاوت جذب روح انسان گردد،

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 205@@@

و راهنمای زندگی او شود، نوری برای قیامت، و وسیله مؤثری برای پیروزی او در این جهان خواهد بود، چرا که تلاوت مقدمه فکر است، و فکر مقدمه عمل.

نامگذاری این سوره به ((فصلت )) از آیه سوم آن گرفته شده، و به ((حم سجده )) از این جهت است که با ((حم )) آغاز می شود و آیه 37 آن آیه سجده است.@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 206@@@