تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد20
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2 - پیامبران و اوصیاء

قرآن می گوید: فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا: ((چگونه خواهد بود آن روز که از هر امتی گواهی می آوریم، و تو را گواه بر آنها قرار می دهیم )) (نساء - 41 ).

در حدیثی در ذیل همین آیه در کتاب کافی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم: نزلت فی امة محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) خاصة، فی کل قرن منهم امام منا، شاهد علیهم، و محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) شاهد علینا: فرمود: ((این درباره امت محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نازل شده که در هر قرنی برای آنها امامی از ما خواهد بود گواه بر آنان و محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) گواه بر همه ما است )).**اصول کافی جلد 1 صفحه 190.***