تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد20
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

مقدمه

این سوره در مکه نازل شده و دارای 54 آیه است

تاریخ شروع

28/ محرم الحرام / 1405

2/ 8/ 1363

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 202@@@

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 203@@@