تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد20
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

مقدمه

این سوره دارای پنجاه و سه آیه است و همه آن در مکه نازل شده (جز چند آیه که محل گفتگو است )

پنجشنبه 12 ع 1 1405

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 342@@@

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 343@@@