تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد20
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

مقدمه

سوره مؤمن در مکه نازل شده و دارای 85 آیه است

جزء 24 قرآن مجید

شروع 4 ذی الحجه 1404

9/6/1363

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 3@@@