تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد20
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

4 - این چند آیه مدنی است

این سوره (سوره شوری ) چنانکه در آغاز گفتیم از سوره های مکی است

@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 424@@@

ولی جمعی از مفسران معتقدند که این چهار آیه (آیه 23 تا 26 ) در مدینه نازل شده است، و شأن نزولی که در آغاز تفسیر این آیات نقل کردیم گواه بر این معنی است، روایاتی که اهل بیت را به علی (علیه السلام ) و فاطمه و دو فرزندان آنها امام حسن و امام حسین تفسیر می کند نیز مناسب همین معنی است، زیرا می دانیم ازدواج علی (علیه السلام ) و بانوی اسلام در مدینه انجام گرفت، و تولد حسن و حسین (علیهماالسلام ) در سالهای سوم و چهارم هجری طبق نقل معروف بوده است.@@تفسیر نمونه، جلد: 20، صفحه: 425@@@