تربیت
Tarbiat.Org

راز شادی امام حسین(ع) در قتلگاه
اصغر طاهرزاده

توقفِ تأثیرگذاری امویان

حركت امام حسین(ع) بیش از آن‌که جنگ و قتال باشد، حرکتی بود برای نفاق‌شناسیِ پیچیده‌ای که در رگ و پوست جهان اسلام نفوذ کرده بود و بحمدلله همین امروز هم نه‌تنها شیعیان، بلکه جهان اسلام می‌تواند از آن نهضت تغذیه كند و از بن‌بست‌های خود خارج شود.بن‌بستی که در آن، به‌‌قدری ارزش‌ها ضد ارزش شد که تا سَبّ و توهین به علی(ع) به عنوان ارزشی‌ترین شخصیت اسلام، پیش رفت، درهم شکست. در نهضت امام حسین(ع) روشن شد که چگونه اگر نفاق زیر پوست نظام اسلامی خانه کند دشمنان اسلام بیشتر تأثیرگذار خواهند بود تا یاران اسلام.
نهضت امام حسین(ع) طوری فضا را عوض ‌کرد که دیگر امویان تأثیرگذار نبودند و این کار بسیار بزرگی بود و حضرت خوب می‌دانستند چکار دارند می‌کنند و امیدواری و شادی حضرت به جهت بی‌اثرکردن نقش امویان در سراسر تاریخ اسلام بود.
موضوعِ تأثیرگذاربودن فرهنگ‌های منحرف در اسلام موضوع بسیار مهمی است، چیزی که قبل از انقلاب ما آن را با گوشت و پوست خود احساس می‌کردیم که چگونه سفیران کشورهای غربی در سرنوشت فرهنگی و اقتصادی جامعه مؤثر بودند و چگونه هدفشان منهدم‌کردن فرهنگ اسلامی در بین مردم جامعه بود. اگر شما می‌خواستید برنامه‌ای بریزید كه در نظام آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها موضوعاتی تدریس شود که به درد مردم می‌خورد، آن‌قدر سنگ‌اندازی می‌شد كه هرگز صورت عملی به خود نمی‌گرفت. ولی اگر برنامه‌ای ریخته می‌شد كه مثلاً دانشجویان را در یک اردوی مختلطِ بین دختر و پسر به ایران‌گردی ببرند، به سرعت تصویب می‌شد و بودجه‌ی آن آماده می‌گشت، یعنی هرجا تصمیمات به نفع اسلام بود هرگز تصویب نمی‌شد و متأسفانه در بعضی موارد هنوز هم در نظام آموزشی ما چنین روحیه‌ای تأثیرگذار است.
با نهضت حضرت امام حسین(ع) آنچنان موضوعِ تأثیرگذاری فرهنگ اموی دگرگون شد كه بعد از شهادت حضرت سیدالشهداء(ع)، امام باقر(ع) و امام صادق(ع) محل رجوع دانشمندان جهان اسلام گشتند تا علماء از فرهنگ اهل‌البیت(ع) بهره‌مند شوند. در حال حاضر شما بخواهید یك دانشگاه هزار نفری را مدیریت کنید و سرویس بدهید چقدر امكانات می‌خواهد؟ این همه جمعیت می‌آمدند و با امکانات لازم تحصیل می‌کردند، این نشان می‌دهد که عملاً کشور در اختیار امام باقر و امام صادق(ع) بوده و به همین جهت هم هارون الرشید احساس خطر کرد و از ترس گسترش شیعیان، امام کاظم(ع) را به زندان انداخت که نتیجه‌ای از کارش نگرفت و مأمون، فرزند او مجبور شد امام رضا(ع) را ولیعهد خود قرار دهد تا پایه‌های حکومت خود را نگهدارد.
در نهضت امام حسین(ع) روشن شد چگونه اگر نفاق زیر پوست نظام اسلامی خانه کند دشمنان اسلام بیشتر تأثیرگذار خواهند بود تا یاران اسلام و در این راستا دیروز «سرجون بن‌منصورالرومی» مشاور یزید می‌شود و امروز کارشناسان بانک جهانی می‌خواهند به ما مشاوره بدهند، تا دیروز اسلام در فرهنگ رومی ادغام شود و امروز در فرهنگ غربی و باید بدانیم راه‌کارِ برون‌رفت از این خطر همیشه امام حسین(ع) و فرهنگ ایثار و شهادت بوده است.