تربیت
Tarbiat.Org

راز شادی امام حسین(ع) در قتلگاه
اصغر طاهرزاده

اولین نتیجه

عزیزان عنایت داشته باشند اگر مسیری که بنی‌امیه طراحی کرده بودند، تغییر نکرده بود پس از یک نسل که صحابه‌ی پیامبر(ص) همه رحلت می‌کردند نه تنها از اسلام چیزی نمی‌ماند بلکه جاهلیت اموی چهره‌ای از اسلام ترسیم می‌کرد که مردم برای همیشه از اسلامی که راه نجات بشر بود متنفر می‌شدند. شما حتماً بر روی این مسئله دقت کنید که بنی‌عباس با شعار خون‌خواهی امام حسین(ع) از جهان اسلام یارگیری کردند و این نشان می‌دهد که پس از شهادت امام حسین(ع) جهت‌گیری جهان اسلام به کلی تغییر کرد. زیرا بنی‌عباس در عین آن‌که سنی مذهب‌اند به مقابله با امویان برخاستند، پس موضوع نهضت امام حسین(ع) موضوعی نیست که بحث شیعه و سنی در آن مطرح باشد. بنی‌عباسِ سنی مذهب با شعار خون‌خواهی برای امام حسین(ع) از كل جهان اسلام یارگیری كردند. زیرا برنامه‌ی امام حسین(ع) برنامه‌ی تغییر مسیر كل جهان اسلام از فرهنگ اموی بود، چیزی که شما در نهضت حضرت امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‌ در جهان اسلام مشاهده نمودید که همه‌ی مسلمانان آن نهضت را از خود دانستند و به مرور جهان اسلام با برکات آن روبه‌رو خواهد شد، همان‌طور که پس از شهادت امام حسین(ع) چهار هزار دانشمند از اقصی نقاط جهان اسلام حرکت کردند تا اسلام را در مکتب امام صادق(ع) آموزش ببینند، مسلّم اکثر آن‌ها سنی مذهب بودند، تا آن‌جا که چهار امامِ اهل سنت مستقیم و یا غیر مستقیم شاگرد امام صادق(ع)اند. خطر از این جهت دفع شد كه به قول یكی از مورخین؛ بعد از شهادت امام حسین(ع) هیچ‌كس دیگر جرأت اظهار شعارهای امویان را نداشت. به گفته‌ی شهید مطهری(ره) اگر چنین قیامی که پشت سر آن قیام‌های دیگر صورت گرفت، نبود، اسلام و فکر امویان آن‌چنان به هم آمیخته می‌شد که تفکیک آن‌ها ممکن نبود و با زوال امویان اسلام نیز از میان می‌رفت.
این‌که بنی‌عباس با شعار خون‌خواهی امام حسین(ع) از جهان اسلام یارگیری کردند و بنی‌امیه را حذف نمودند نشان می‌دهد در زمان قیام بنی‌عباس وجدان عمومی آماده‌ی عبور از فرهنگ اموی است. بنی‌عباس به خاطر دشمنی بنی‌امیه هم که بود، بسیاری از سنت‌های پیامبر(ص) را که از طریق نفاق بنی امیه فراموش یا بی‌ارزش شده بود، احیاء کردند و اگر امروز جهان اسلام از حاکمان فاسد و وَهابیان اموی‌صفت آزاد شود به خوبی می‌تواند در کنار شیعه به آرمان‌های بلند اسلامی بیندیشد و راز امیدواری ما نیز همین است که جهان اسلام همه به یک چیز فکر می‌کنند. اتحاد بین شیعه و سنی بسیار راحت‌تر از آنی است که فعلاً دشمنِ استکباری مانع تحقق آن است.
باید در حادثه‌های پیش آمده از نقش عنصر نفاق غافل نبود، جریان نفاق طوری می‌آید كه از یک طرف همه‌ی اسلام را نشانه می‌گیرد و از طرف دیگر به چهره‌های اصلی اسلام رنگ بی‌دینی می‌زند و طلبكار هم هست و لذا رسواکردن چنین چهره‌ای بسیار مشکل است و این کار، کار انسان‌های قدسی است.