تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره یس
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 36. یس آیه 12

آیه
إِنَّا نَحْنُ نُحْیِ الْمَوْتَی‏ وَنَکْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَآثَارَهُمْ وَکُلَّ شَیْ‏ءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُّبِینٍ
ترجمه
همانا ما مردگان را زنده می‏کنیم و آن چه را از پیش فرستاده‏اند و آثارشان را می‏نویسیم و هر چیزی را در (کتاب و) پیشوایی روشن برشمرده‏ایم.
نکته ها
آنچه از انسان سرمی‏زند، در پرونده عمل او ثبت می‏شود و در قیامت به شکل کتابی در اختیار او قرار می‏گیرد. این کتاب‏ها سه نوع است:
الف: کتاب شخصی. «اقرء کتابک»**اسراء، 14.***
ب: کتاب امّت‏ها. «کلّ اُمّة تدعی الی کتابها»** جاثیه، 28.***
ج: کتاب جامع. «کلّ شی‏ء احصیناه فی امام مبین»، «فی لوح محفوظ»**بروج، 22.***
کلمه «امام»، هم به کتاب گفته شده، «و من قبله کتاب موسی اماما»**هود، 17.*** و هم به اشخاص، «انّی جاعلک للنّاس اماما»** بقره، 124.*** در روایات، حضرت علیّ‏بن ابی‏طالب علیهما السلام به عنوان یکی از مصادیق «امام مبین» معرّفی شده که همه‏ی علوم در نزد اوست.**تفسیر نورالثقلین.***
بیشتر مفسّران مراد از «امام مبین» را لوح محفوظ دانسته‏اند که در قرآن به آن «اُمّ الکتاب»**زخرف، 4.*** گفته شده است و از آن جایی که این کتاب حاوی تمام دانش‏ها است و همه چیز و همه کس تابع مقدّراتی است که در آن نوشته شده، به آن «امام» گفته‏اند.**تفسیر راهنما.***
پیام ها
1- در برابر عقاید انحرافی و انکارآمیز کافران، با صراحت و قاطعیّت سخن بگویید. «انّا نحن نُحی»
2- همه مردگان در قیامت زنده می‏شوند. «نحیِ الموتی»
3- پرونده‏ی عمل انسان، حتّی پس از مرگ او تا قیامت باز است. «نکتب... و آثارهم»
4- نه فقط اعمال، بلکه همه آثار آن نیز ثبت می‏شود و در حساب قیامت لحاظ می‏گردد. «نکتب ما قدّموا آثارهم» (خواه آثار خیر نظیر وقف و صدقه جاریه و آموختن علم به مردم و... یا آثار شرّ مثل تأسیس مراکز فحشا.)
5 - سروکار ما در قیامت با خداست. «انّا، نحن، نحی، نکتب، احصینا»
6- انسان، تنها ضامن اعمال خود نیست، بلکه مسئول پیامدهای آن نیز هست. «و آثارهم»
7- دستگاه محاسباتی خداوند دقیق است. «کلّ شی‏ء احصیناه»
8 - دادگاه الهی، پیش روی همه روشن است. «احصیناه فی امام مبین»