تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره یس
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 36. یس آیه 36

آیه
سُبْحَانَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْوَاجَ کُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا یَعْلَمُونَ
ترجمه
منزّه است خدایی که تمام زوج‏ها را آفرید، از آن چه زمین می‏رویاند و از خود مردم و از آن چه نمی‏دانند.
نکته ها
یکی از معجزات علمی قرآن، بیان قانون زوجیّت در همه چیز است، گیاهان، انسان‏ها و آن چه که مردم در آن زمان نمی‏دانستند و امروز می‏دانند. در عصر نزول قرآن، مردم با زوجیّت در نخل خرما آشنا بودند، امّا امروزه مشخّص شده که مسأله‏ی زوجیّت در عالم گیاهان عمومیّت دارد.
پیام ها
1- تشکّر ما نشانه‏ی رشد ما است، او نیازی به شکر و سژاس ما ندارد. «أفلا یشکرون سبحان الّذی»
2- قانون زوجیّت در مخلوقات را به ذات الهی سرایت ندهید، او یکتا و بی نظیر است. «سبحان الّذی خلق الازواج»
3- آفریدن‏ها و آفریده‏ها، نشانه‏ی قدرت، اراده و حکمت اوست، نه نشانه‏ی نیاز و وابستگی او. «سبحان الّذی خلق الازواج»
4- پیدایش دانه و میوه، از طریق قانون زوجیّت است. «من ثمره... خلق الازواج کلها»
5 - انسان در مسائل جسمی و جنسی در ردیف دیگر موجودات است. «مما تنبت الارض و من انفسهم»
6- در هستی موجوداتی است که نحوه زوجیّت آنها برای بشر ناشناخته است. «خلق الازواج کلّها... مما لا یعلمون»