تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره یس
حاج شیخ محسن قرائتی

سیمای سوره‏ی یس‏

این سوره در مکّه نازل شده و هشتاد و سه آیه دارد و به نام اوّلین آیه‏اش که از حروف مقطّعه است، نامگذاری شده است.
مطالب این سوره بر محور عقاید است و تعلیم آن به فرزندان و هدیه کردن ثواب قرائت آن به مردگان سفارش شده است.
این سوره با گواهی خداوند به رسالت پیامبر اسلام آغاز و با بیان رسالت سه تن از پیامبران الهی ادامه می‏یابد.
در بخشی از این سوره، به برخی از آیات عظمت پروردگار در هستی به عنوان نشانه‏های توحید اشاره شده و در بخش دیگر، مسائل مربوط به معاد، سؤال و جواب در دادگاه قیامت و ویژگی‏های بهشت و دوزخ مطرح شده است.
در روایات از سوره یس به عنوان «قلب قرآن» یاد شده است.**تفسیر نورالثقلین.***