تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره یس
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 36. یس آیه 13

آیه
وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْیَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ
ترجمه
برای آنها اصحاب قریه را مثال بزن که فرستادگان خدا به سوی آنها آمدند.
نکته ها
از این آیه تا هفده آیه‏ی دیگر سرگذشت تعدادی از انبیا نقل شده که مأمور هدایت مردم منطقه‏ی خود بودند.
در تفاسیر گفته‏اند که مراد از قریه در این آیه، منطقه انطاکیه است که از شهرهای قدیم روم بوده و هم اکنون جزو خاک ترکیه و از شهرهای تجاری آن می‏باشد. از مجموع این هجده آیه بر می‏آید که مردم این شهر بت‏پرست بودند و پیامبران برای دعوت آنها به توحید و مبارزه با شرک آمده بودند.
پیام ها
1- تاریخ گذشتگان، بهترین درس برای آیندگان است. «واضرب لهم»
2- مربی و مبلغ باید با تاریخ آشنا باشد. «واضرب لهم»
3- بر جامعه، اصول و قوانین ثابتی حاکم است که سرنوشتِ انسان‏ها و جوامع را بر اساس آن می‏توان تعیین نمود. آری، سنّت‏های الهی ثابت است و با تفاوت اقوام، افراد، زمان و مکان، تفاوتی نمی‏کند. «واضرب لهم مثلاً»
4- بهترین مثال، مثال‏های واقعی و عینی است نه تخیّلی. «واضرب لهم مثلاً»
5 - در بیان داستان، عبرت‏ها مهم است، نام قریه، نژاد، زبان و تعداد افراد مهم نیست. «اصحاب القریة»
6- انبیا به سراغ مردم می‏رفتند و منتظر نبودند تا مردم به سراغ آنان بیایند. «جاءها المرسلون»