تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره یس
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 36. یس آیه 68

آیه
وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ أَفَلَا یَعْقِلُونَ
ترجمه
و هر که را طول عمر دهیم، او را در آفرینش واژگونه می‏کنیم. (حافظه‏اش به فراموشی سپرده می‏شود، قدرتش به ضعف می‏گراید و قامتش خم می‏گردد) آیا تعقّل نمی‏کنند؟
نکته ها
در آیات قبل خداوند فرمود: اگر بخواهیم چشم را نابینا و قیافه‏ها را دگرگون می‏کنیم؛ این آیه نمونه‏ای از این دگرگونی را در مورد سالمندان بیان می‏کند.
«ننکّسه» از «تنکیس» به معنای واژگون کردن و مراد از آن بازگشت انسان به حالت کودکی است. علمش به جهل و فراموشی تبدیل می‏شود، قدرتش رو به ضعف می‏رود و سعه‏ی صدرش به زود رنجی می‏رسد، حسّاسیتش زیاد و اشکش روان می‏شود.
پیام ها
1- عمر به دست خداست. «نعمّره»
2- سنّت خداوند بر آن است که پیری همراه با شکستگی باشد. «نعمّره ننکّسه» گرچه آثار عمر طولانی به دست خداست. آن جا که خداوند اراده کند، افرادی مثل نوح و مهدی‏علیهما السلام عمر طولانی می‏کنند و شکسته هم نمی‏شوند.
4- انسان هم باید به فکر از دست رفتن نعمت‏ها باشد. «طمسنا، مسخنا» و هم به فکر ضعیف شدن آنها. «ننکّسه فی الخلق أفلا یعقلون»