تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره سبأ
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 34. سبأ آیه 41

آیه
قَالُواْ سُبْحَانَکَ أَنتَ وَلِیُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ کَانُواْ یَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَکْثَرُهُم بِهِمْ مُّؤْمِنُونَ
ترجمه
فرشتگان گویند: خدایا! تو منزّهی، تو سرپرست مایی، نه آنها، بلکه آنان جنّ را می‏پرستیدند، (و) بیش‏ترشان به آنان ایمان داشتند.
نکته ها
برخی از مشرکان، فرشتگان را به امید دریافت خیرات می‏پرستیدند ولی اکثر آنان جنّ را به خاطر امان از شرور می‏پرستیدند.** تفسیر المیزان.***
شاید مراد از جنّ در این آیه، شیطان باشد، یعنی آنها به جای پرستش فرشتگان، از شیطان پیروی می‏کردند.
پیام ها
1- ادبِ سخن گفتن با خداوند را از فرشتگان بیاموزیم. «سبحانک انت ولیّنا»
2- تولّی نسبت به خداوند و تبرّی از غیر خداوند در کنار یکدیگر است. «انت ولیّنا من دونهم»