تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره سبأ
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 34. سبأ آیه 16

آیه
فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَیْ أُکُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَیْ‏ءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِیلٍ
ترجمه
پس (به جای شکر، از خداوند) روی گرداندند، و ما بر آنان سیل ویرانگر عَرِم را فرستادیم و دو باغستان (پر محصول) آنان را به دو باغ با میوه‏های تلخ و شورگز و اندکی از درخت سدر تبدیل نمودیم.
نکته ها
کلمه‏ی «عَرِم» یا به معنای خشونت است و «سیل العَرِم» به معنای سیل بنیان کن، یا به معنای سدّ است یعنی سیلی که از شکسته شدن سدّ به راه افتاد.
«اُکُل» به معنای «مأکول» و خوراکی است.
«خَمط» گیاه تلخ را گویند و «اَثل» درخت گز و خاردار است.
در قرآن بارها از اعراض مردم سخن به میان آمده است:
گاهی اعراض از ذکر خدا. «و مَن أعرض عن ذکری»**طه، 124.***
گاهی اعراض از آیات خدا. «و اِن یَروا آیة یعرضوا»**قمر، 2.***
گاهی اعراض از نعمت‏های خدا. (همین آیه) و آیه «اذا أنعمنا علی الانسان أعرض»**اسراء، 83.***
و گاهی اعراض از پیامبر خدا. «هو نبأ عظیم . أنتم عنه معرضون»**ص، 67 - 68.***
پیام ها
1- اعراض و ناسپاسی، قهر الهی را بدنبال دارد. «فاعرضوا فارسلنا»

شکر نعمت نعمتت افزون کند - کفر نعمت از کفت بیرون کند

2- سیل، زلزله، طوفان و رعد و برق، تصادفی نیست. «ارسلنا... سیل العرم»
3- طبیعت، مأمور قهر الهی می‏شود. «سیل العرم»
4- نعمت‏ها، گاهی اضافه می‏شود، «فی کلّ سنبلة مأة حبّه»**بقره، 261.***
گاهی کم می‏شود، «نقص من الاموال و الانفس و الثمرات»**همان، 155.***
وگاهی تبدیل می‏شود. «بدّلناهم...»