تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره سبأ
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 34. سبأ آیه 11

آیه
أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِی السَّرْدِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً إِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ
ترجمه
(و گفتیم:) زره‏های کامل و فراخ بساز و بافت آن را درست اندازه‏گیری کن. و کار شایسته انجام دهید، همانا من به آن چه عمل می‏کنید بینا هستم.
نکته ها
«سابغات» جمع سابغ، به معنای زره کامل و فراخ است.
کلمه‏ی «سرد» به معنای بافتن است. «و قدّر فی السّرد» یعنی در بافتن زره متناسب و به اندازه، دقّت کن.
پیام ها
1- صنعت باید با مدیریّت افراد صالح و به نفع مردم باشد. «أن اعمل سابغات»
2- تولیدات مردان خدا باید کامل باشد. «أن اعمل سابغات»
3- صنعت باید با دقّت و کیفیّت همراه باشد. «قدّر فی السّرد»
4- صنایع نظامی باید برای عمل صالح باشد، (نه کشور گشایی وظلم و ستم.) «ان اعمل سابغات... واعملوا صالحا»
5 - صنعت آهنگری و ساخت ابزار فلزی، سابقه‏ای بس طولانی دارد. «ان اعمل سابغات...»
6- ایمان به علم خداوند، انگیزه انجام عمل صالح است. «واعملوا صالحاً انی بما تعملون بصیر»