تربیت
Tarbiat.Org

ادبِ خیال، عقل و قلب
اصغر طاهرزاده

زمان، زمان فوران علم است

در زمان ما اصلاً از این خبرها نبود كه این‌قدر راحت بشود قدم‌قدم جلو بیاییم و برنامه‌ریزی‌ كنیم، استادهایی به این خوبی و شرح حال‌هایی به این خوبی نبود، راستی چطور می‌شود كه یك‌مرتبه در یك زمان این همه فكر فوران كند؟! همان‌طور که قرن هفتم هجری زمان عجیبی است، شاید بتوانیم بگوییم در قرن هفتم و هشتم با پیشینه‌ای که انبیای الهی پدید آورده بودند، پایه‌ی تمام فرهنگ بشر ریخته شد، انگار در آن زمان دیوارهای عالم ماده شكافته‌ شده و حقایق عالم معنویت بیرون ریخته ‌است، شرایط حضور امثال مولوی و حافظ و محی‌الدین عربی و ابن‌فارض مصری، شرایط فوق العاده‌ای است. چطور آدم‌ها در آن شرایط این‌قدر خوب به عالم معنا منتقل ‌می‌شده‌اند؟! زمان شما هم یك چنین شرایطی فراهم شده كه زمین و زمان یك چنین آمادگی‌ای دارد که ملکوتیان حقایق عالم معنا را بر فضای عالم بپراکنند، کمی خود را آماده کنید، راه صد ساله را یک شبه طی خواهید کرد.