تربیت
Tarbiat.Org

ادبِ خیال، عقل و قلب
اصغر طاهرزاده

برنامه ‌بریزید تا برنامه ‌شوید

سؤال: برای مطالعه زمان خاصی را تعیین ‌كنیم یا در طول هفته روز خاصی را به مطالعه اختصاص ‌دهیم؟
جواب: فرق نمی‌کند، بستگی به موقعیت شما دارد. بله؛ همان‌طور كه عرض‌ كردم حتماً برای خود برنامه ‌بریزید و آن برنامه را یادداشت کنید تا این که إن‌شاءالله بعد از مدتی خودتان برنامه شوید. می‌گویند «حارث مُحاسبی» آن عارف بزرگ، وقتی هم كه خیلی پیر و فرتوت شده ‌بود - به طوری كه نمی‌توانست روی پای خود بایستد- همین‌كه اذان می‌گفتند، بدنش راست می‌شد، نمازش را می‌خواند و دوباره می‌افتاد. چنین كسی خودش برنامه است. به یاد دارم شخصی را كه در حال اغما و احتضار بود هیچ چیزی نمی‌فهمید، اما همین كه مؤذن اذان می‌گفت، چون نمی‌توانست بلند شود و وضو بگیرد، شروع ‌می‌كرد روی شكمش تیمم‌كردن و بعد نماز را با کلمات صحیح می‌خواند. نماز كه تمام ‌می‌شد دوباره به حالت اغماء می‌رفت. این‌ها خودشان بعد از یك مدتی که در عمر خود با برنامه کار کرده‌اند و محور برنامه‌ها را هم نماز قرار داده‌اند، برنامه شده‌اند، حالا تصور فرمائید در برزخ چقدر به این‌ها خوش می‌گذرد! چون یك شخصیت منظم الهی برای خود تدوین كرده‌اند.