تربیت
Tarbiat.Org

پرسش ها و پاسخ ها جلد پنجم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

پیش‌گفتار

﴿ صفحه 267 ﴾
حقوق زنان و جایگاه ایشان در اندیشه اسلامى، از جمله مسائلى است كه در سالیان اخیر، حجم قابل توجّهى از مطالب كتاب‌ها، مطبوعات و نشریات داخلى را به خود اختصاص داده است. جنبش اجتماعى اِحقاق حقوق زنان كه در اصطلاح «معمول» نامیده مى‌شود، ابتدا در غرب شكل گرفته و كم‌كم به دیگر كشورها، از جمله كشور ما نیز راه یافته است. این حركت، سال‌هاى اخیر، در كشورها گسترش قابل ملاحظه‌اى یافته است. سردمداران این جنبش، براى گسترش آن، افزون بر كتاب‌ها و مطبوعات، از راه‌ها و ابزارهاى گوناگون دیگرى، از جمله فیلم و سینما نیز استفاده كرده و مى‌كنند. به هر حال، از نیت‌هاى شومى كه در پس پرده این حركت وجود دارد، نباید غافل ماند. بسیارى از كسانى كه از «حقوق زنان» دم مى‌زنند، در واقع به دنبال اغراض سیاسى هستند و نتیجه تحقّق شعارهاى آنان، چیزى جز ابتذال زنان و روا داشتن ستم دوچندان بر آنان نخواهد بود؛ از این رو كسانى باید همّت گمارند و با بیان مبانى و آموزه‌هاى اسلام عزیز در این زمینه، انحراف‌ها و سیاست‌هاى غلط و فریبنده‌اى را كه در این مسأله وجود دارد، آشكار سازند؛ به همین منظور، بر آن شدیم تا مجموعه مباحثى را كه استاد فرزانه، حضرت علّامه، آیت الله محمّدتقى مصباح یزدى در این موضوع ضمن دروس معارف قرآن و گفتارهاى دیگر ایراد فرموده‌اند، به سبك پرسش و پاسخ در اختیار علاقه‌مندان قرار دهیم. مجموعه این پرسش‌ها و پاسخ‌ها را ضمن چهار فصل تنظیم كرده‌ایم.
امیدواریم مباحث ارزنده جناب استاد بتواند راه‌گشایى مفید و مؤثّر در زمینه بحث «حقوق زن از دیدگاه اسلام» باشد و با روشن كردن ابعادى از این بحث، برخى شبهات و پرسش‌هاى مهم آن را پاسخ دهد.
در پایان لازم مى‌دانیم از جناب حجت‌الاسلام حمید كریمى كه زحمت تدوین این مجموعه را بر عهده داشته‌اند، صمیمانه تشكر كنیم.

﴿ صفحه 268 ﴾
﴿ صفحه 269 ﴾