تربیت
Tarbiat.Org

پرسش ها و پاسخ ها جلد پنجم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

فصل دوم: فلسفه احكام زنان

اختلاف‌هاى تشریعى و حقوقى زن و مرد
ارث زن
شهادت زن
﴿ صفحه 292 ﴾
﴿ صفحه 293 ﴾