تربیت
Tarbiat.Org

راز نماز (برای جوانان)
حاج شیخ محسن قرائتی

نماز جماعت‏

از نکات اساسی مربوط به نماز، برپایی آن به صورت جماعت است. نماز جماعت پاداش بسیار، برکات فراوان و فواید فردی آثار اجتماعی بسیار دارد.
شکوه مسلمانان و موحّدان را می‏رساند. ذوب شدن «فرد» در «جمع» در یک عبادت توحیدی است. مقدمه وحدت و عامل تقویت روح برادری است.
نماز جماعت، زمینه شناخت افراد و مشکلات و نیازهای آنان است. نماز جماعت، بهترین و بیشترین و پاک‏ترین و کم خرج‏ترین اجتماعات دنیاست. خار چشم دشمنان اسلام است. عامل نظم، وحدت صفوف، وقت‏شناسی و مبارزه با فردگرایی و خودخواهی است. موجب شسته شدن کینه‏ها و کدورت‏ها و پیدایش روحیه اخوّت دینی است. مستحب است انسان صبر کند تا نماز را به جماعت بخواند. نماز به جماعت، از نماز اوّل وقتِ فُرادی‏ با فضلیت‏تر است و پاداش جماعت، هر چند مختصر و کوتاه برگزار شود، از نماز فُرادی‏ که طولانی بخوانند بیشتر است.**رساله امام‏خمینی، مسئله‏1402.*** در حدیث آمده است: هرگاه عدد نمازگزاران در جماعت، از ده نفر بیشتر شود، پاداشی نصیب نمازگزاران می‏شود که قابل بیان و شماره نیست.
در نماز جماعت، باید فردی عادل و متّقی و شایسته، امام جماعت شود و دیگران به او اقتدا کنند.
این شرط، هم ملاک بودن تقوا و عدالت را بیان می‏کند و هم تبعیت از پیشگامان در صلاح و پاکی را می‏آموزد. تحقیر نماز جماعت، تحقیر خداست و تعظیم آن، بزرگداشت فرمان پروردگار است.
آنکه برای شرکت در نماز جماعت، از خانه بیرون می‏رود، یا در مسجد به انتظار برپایی نماز جماعت به سر می‏برد، در طول این مدّت پاداش پرداختن به نماز را می‏گیرد.**کنزالعمال، ج 8، حدیث 22818.***
در نماز جماعت، جمعیّت هر چه بیشتر باشد، ثوابش افزون‏تر است. در حدیث آمده است: هر که نماز جماعت را دوست بدارد، خدا هم او را دوست می‏دارد.**مستدرک الوسائل، ج 1، ص 488.***
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: صف‏های جماعت، همچون صفوف فرشتگان در آسمان چهارم است.**مستدرک، ج‏1، ص‏488.***