تربیت
Tarbiat.Org

راز نماز (برای جوانان)
حاج شیخ محسن قرائتی

9. سلام‏

سلام ما به رسول‏خدا، نشانه ادب و احترام و حق گزاری ماست. سلام به معنای سلامتی، خیر، برکت وامنیّت است و یکی از نام‏های خداوند در قرآن است: «السّلامُ المُؤمنُ»**حشر، آیه 22.***
بهترین سلام، آن است که همراه با رحمت و برکت از سوی خدا باشد. و در نماز، سلام ما به پیامبر چنین است:
«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَکاتُهُ»
سلام ما به پیامبر به پاس رنج و زحماتی است که بر خود هموار کرد، پاسداری از رسالتی است که به انجام رساند، و گرامی داشتن پیوندی است که میان خدا و ما برقرار کرد.
«السّلام علینا و علی عباد اللّه الصّالحین السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته»
سلام بر ما و بر بندگان شایسته خدا. سلام بر همه شما خوبان عالم، فرشتگان جهان بالا و مؤمنان راستین.
سلام، تحیّت بهشتیان است.**ابراهیم، آیه 23.*** خدا نیز به آنان سلام می‏دهد: «سَلَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِیمٍ»**یس، آیه 58.***
و فرشتگان نیز به رستگاران در قیامت سلام می‏دهند:
«سَلَمٌ عَلَیْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ»**رعد، آیه 24.***
با این سلام که نمازگزار به مؤمنان و بندگان صالح می‏دهد، خود را در جمع شایستگان می‏بیند و احساس تنهایی نمی‏کند و به دریای پاکی و لیاقت وارستگان متصّل می‏شود.
با سلام، نماز پایان می‏پذیرد. و وقت رسمی این دیدار معنوی تمام می‏شود.
ولی ... آیا باید با فراغت از نماز، فوراًبرخاست و رفت؟