تربیت
Tarbiat.Org

راز نماز (برای جوانان)
حاج شیخ محسن قرائتی

2. تکبیر

«اللّهُ اکبر»
خدا بزرگ‏تر است. بزرگ‏تر از هر چه به وصف آید و در ذهن و زبان بگنجد. بزرگ‏تر از آنچه می‏گویند و می‏خوانند و می‏شناسند.
بزرگ‏تر از فکر و خیال و اندیشه ما و در واقع بزرگ‏تر از آنکه با دیگران مقایسه شود
با این کلام نماز شروع می‏شود. این شعار، تکبیرة الاحرام است، یعنی اللّه اکبری که با آن به حریم نماز وارد می‏شویم و غیر خدا را از یاد می‏بریم و برای جز او عظمتی نمی‏شناسیم و کارهای خلاف را بر خود حرام می‏کنیم.
توجّه قلبی به عظمت خدا را با تکبیر بر زبان می‏آوریم تا زبان‏مان با دل‏مان همصدا شود. اللّه اکبر یعنی خدا از همه بزرگ‏ها بزرگ‏تر است و از همه عظمت‏ها برتر است. اصلاً اوست که سرچشمه بزرگی و عظمت و قدرت است، با تکیه بر او از هیچ قدرتی هراسی نیست، با اتّکای به او، از هیچ منبع و تکیه گاهی چشمداشتی نداریم.
کافران با نام بُت شروع می‏کردند، و طاغوتیان همواره نام طاغوت بر زبان دارند.
اللّه اکبر، خط بطلانی است بر همه قدرت‏های طاغوتی، وسوسه‏های ابلیسی و جاذبه‏های مادّی.
چنانکه هواپیما هر چه بیشتر اوج بگیرد، خانه‏ها کوچک‏تر دیده می‏شود، انسان هر چه خداشناس‏تر شود و عظمت‏ها و نعمت‏ها و قدرت‏های الهی را بیشتر بشناسد، جز خدا هر چه هست در نظرش کوچک می‏شود و خدا بزرگ‏تر از هر چیز، آری ... «اللّه اکبر»
مرحوم فیض کاشانی می‏گوید:
«هرگاه در نماز، حلاوت و شیرینی مناجات را یافتید، بدانید که تکبیر شما مورد قبول و تصدیق خداوند قرار گرفته، و اگر چنین نبود، بدانید که خداوند، شما را نپذیرفته و سخن‏تان را تصدیق نکرده است».**محجةالبیضاء، ج 1، ص 385.***